Safemate

Slik virker Safemate

Safemate

Slik virker Safemate

Overfladisk beskrivelse av hvordan Safemate fungerer

Kort fortalt

Safemate leverer trygghetsalarmer som kommuniserer over mobilnettet.

Safemate leverer mobile trygghetsalarmer som kjennetegnes ved:

  • Mobilbasert kommunikasjon
  • Enkle brukergrensesnitt
  • Toveis tale
  • Lokalisering ved GPS
  • Geofence
  • Web-baserte brukerflater
  • Pårørendeinvolvering

Det er mulig å videresende alarmhendelser fra Safemate til et responssenter som sikrer at alle hendelser blir håndtert.

Gunnar demonstrerer Safemate

Les mer i vår e-læring

Les mer