Safemate Family iPhone App Safemate

Safemate Family

Safemate

Safemate Family

Mobiliser omsorgskraften til de pårørende.

Safemate Family er en app som primært brukes av pårørende av Safemate-brukere som har fått Safemate gjennom en norsk kommune.

App-en gir pårørende adgang til å finne igjen familiemedlemmer som ikke har kommet tilbake til avtalt tid (lokalisere).

Ofte vil bæreren av Safemate være en person med demens eller orienteringsvansker. Kanskje har man opplevd at personen ikke har returnert som forventet etter en tur.

Safemate Family tilbys også til privatkunder gjennom portalen Safemate Go.

Ansatte i norske kommuner med tilgang til Safemate Pro kan bruke samme pålogging til Safemate Family.

Les mer om Safemate Family i vår e-læringsportal.