Safemate-Pro-on-MacBook Safemate

Safemate Pro

Safemate

Safemate Pro

Storbrukergrensesnitt for administrasjon av trygghetsalarmer

Safemate Pro er web-grensesnittet i skybaserte Safemate, som blant annet brukes for å konfigurere Safemate-enheter.

Les mer om Safemate Pro i vår e-læringsportal.