Ungdom på konsert Safemate

Ungdom

Safemate

Ungdom

Gøy på byen, men ikke veien hjem?

Veien hjem er ikke alltid like hyggelig som sene nattetimer med venner, og situasjoner kan oppstå hvor det er nødvendig å varsle hjelp raskt.

Med ett trykk ringer du dine forhåndsdefinerte varselmottakere parallelt og kommer i direkte kontakt med den første som tar telefonen. De andre får SMS om at alarmen er besvart samt en lenk om posisjonering. Ved alarm kan også din posisjon legges ut som status på Facebook.

Safemate kan dessverre ikke hindre kriminelle handlinger, men med vårt tilhørende system kan spare verdifull tid samt rapportere kontinuerlig hvor du befinner deg.