sensio buddy sofa

Sensio Digitalt tilsyn

Sensio Digitalt tilsyn

Digitalt tilsyn reduserer behovet for fysisk tilsyn

Digitalt tilsyn har det siste året fått fokus mye på grunn av corona og begrensede ressurser i helsesektoren. Digitalt tilsyn kan spare ressurser slik at avdelingen kan bruke de der det trengs, samtidig som beboere får økt livskvalitet og verdighet. Med digitalt tilsyn kan man f.eks. unngå fysiske tilsyn på natten.​

Digitalt tilsyn som baserer seg på radarbølger gir presis falldeteksjon og varsler ved uønskede hendelser, uten behov for inngripende kameraløsninger eller bærbare enheter.

Digitalt tilsyn i endring

Helsedirektoratet har tidligere definert digitalt tilsyn som en samlebetegnelse på sengematter, bevegelsessensorer, døralarmer og gyro-basert falldeteksjon, men her har det vært en betydelig endring de seneste årene. ​Det finnes nå ny teknologi på markedet som løser både disse og flere andre utfordringer på en bedre og mer presis måte. Disse løsningene kan tilby presis falldeteksjon og visuelt og anonymisert digitalt tilsyn for beboere både på sykehjem og i hjemmetjenesten. ​

Digital tilsyn er teknologi for passiv varsling av fall og andre typer hendelser, og fjernoppfølging via blant annet audiovisuelt tilsyn.

​Kommuner får konkrete besparelser

Det er mange gode historier fra norske kommuner som har testet ut moderne multisensorer slik som RoomMate. Skien kommune peker på hvordan teknologien kan tilpasses individuelle behov og hjelper de med å både avverge fall og gi beboere mer uforstyrret nattesøvn. ​Dette gir trygghet for både brukere, pårørende og ansatte.

Det er også mulig å oppnå betydelige besparelser, selv med svært enkel tilsynsteknologi. Østsiden sykehjem i Fredrikstad har unngått oppbemanning tilsvarende to stillinger på natt og 0,5 stillinger på dag med å gå over til mobilt alarmmottak med bevegelsesdetektor som varsler ut av seng og dørsensor for automatisk varsel av vandring. Dette er dokumentert i Helsedirektoratets andre gevinstrealiseringsrapport fra 2016.​

Brukere får bedre livskvalitet

Det er mange grunner til å investere i gode digitale tilsynsløsninger. Gevinstene er mange og tydelige, både for brukere, pårørende og ansatte.​

Brukere opplever​ økt livskvalitet og verdighet​ gjennom:

  • Raskere bistand ved behov og færre senskader. Ansatte kan komme raskt til for å bistå, for eksempel når en bruker våkner på natt
  • Mer selvstendighet – mer målrettet tilsyn og mindre forstyrrelser. ​
  • Mindre forstyrrelser på natt gir økt søvnkvalitet som er direkte koblet til generell helsetilstand, motorikk og falltendens. Hyppige oppvåkninger på natt innebærer også en risiko for fall knyttet til toalettbesøk, der mange av fallene ofte finner sted​
  • Bedre søvn og mindre uro kan også føre til et redusert medisineringsbehov som har både helsemessige gevinster og kan redusere generell falltendens

Meningsfylt arbeid for helsepersonell

Ansatte opplever​ mer tid til meningsfylt arbeid.

  • Det er enklere å prioritere tiden og man har bedre grunnlag for å vurdere hvor man trengs mest​
  • Mindre urolige brukere som har fått sove godt på natten har også mindre utagerende atferd
  • Redusert behov for fysisk nærkontakt, som gjør det enklere å ivareta hensyn til smittevern​

Tidligere snakket man ofte om å bekymringen for at man skulle fjerne de varme hendene ved innføring av velferdsteknologi. Digital tilsyn er et godt eksempel på hvordan man i stedet fjerner de klamme hendene, som i mange tilfeller ikke er direkte ønsket og oppleves forstyrrende. Det å kunne unngå fysiske tilsyn på natt er et veldig godt eksempel på dette.​

Kom i gang med digitalt tilsyn

Ønsker du mer informasjon om digitalt tilsyn?

Legg igjen en melding under, og vi tar kontakt med deg så fort som mulig.