slik fungerer Sensio Buddy produkt Sensio Digitalt tilsyn

Radartilsyn

Sensio Digitalt tilsyn

Radartilsyn

Sensio Buddy bruker radar for automatisk tilsyn

Sensio Buddy er basert på radiobølger som automatisk lærer seg omgivelsene i rommet. Den registrerer tilstedeværelse i rommet, og kan skille mellom ulike positurer og ser om en person står, sitter eller ligger. Sensio Buddy utfører presis falldeteksjon og anonymisert digitalt tilsyn av uønskede hendelser knyttet til rutiner og aktiviteter for personer, ved for eksempel fall eller ut av seng. Den kan brukes både på sykehjem og i hjemmetjenesten. Produktet fungerer uten å ta i bruk sensorer festet til kroppen, som klokke eller trygghetsalarm.

Slik fungerer Sensio Buddy

Sensio Buddy installeres i taket eller på veggen og bruker sensorer og radiobølger for å detektere definerte avvik for en person i et rom. Sensio Buddy kan integreres med Sensio Pocket, slik at alle alarmer kan håndteres og journalføres der.

 

 

Ønsker du å snakke med oss om Sensio Buddy? Send oss en melding!