slik fungerer Sensio Buddy produkt Sensio Digitalt tilsyn

Radartilsyn

Sensio Digitalt tilsyn

Radartilsyn

Sensio Buddy bruker radar for automatisk tilsyn

Sensio Buddy er en radarbasert multisensor med presis falldeteksjon i en diskré og kompakt utforming. Sensoren benytter innovativ og markedsledende teknologi med radar og avanserte algoritmer, og er i kontinuerlig utvikling. Sensoren er klargjort for å muliggjøre effektivt kontinuerlig tilsyn uten bruk av kamerateknologi, noe som kan oppleves inngripende med tanke på personvern. Sensoren forventes på sikt å kunne detektere situasjoner som fravær eller tilstedeværelse i seng eller rom.

Sensio Buddy er den sensoren som vurderes best egnet på baderom for presis falldeteksjon.

Sensio Buddy sikrer presis og effektiv deteksjon og varsling av alle typer fall. Sensoren oppdager også fall som andre fallsensorer har vanskelig for å fange opp, som f.eks. sigende fall. Da den utelukkende benytter radarteknologi, og derfor er helt anonym, er den meget godt egnet for varsling av fall i baderom. Dette er den minst inngripende teknologi for dette formålet med hensyn til personvern.

Stort potensiale som komplett tilsynsløsning

Multisensoren har også på sikt mulighet for å avdekke andre uønskede hendelser som at brukeren har gått ut av seng, vært for lenge ute av sengen, reist seg fra stolen, ikke lagt seg, ikke stått opp, etc. Disse funksjonene er under kontinuerlig utvikling og testing og anses innen nær fremtid å muliggjøre at Sensio Buddy kan erstatte mange enklere sensorer på et beboerrom og i tillegg tilføre verdifull informasjon for analyse og prediksjon.

Sensio Buddy monteres på vegg eller i tak og kan benyttes både i private hjem og på institusjon. Kommunikasjon skjer trådløst via WiFi. Konfigurasjon av Sensio Buddy innebærer angivelse av rommets dimensjoner, og plassering av seng eller stol. Denne operasjonen kan gjøres direkte fra Sensio Velferdsportalen.

Sentral funksjonalitet i Sensio Buddy:

  • Pålitelig og presis falldeteksjon (95 %). Detekterer også sige-fall.
  • Ingen bærbare enheter
  • Unngår behov for kamera som kan oppleves inngripende for personvernet.
  • Potensiale for kontinuerlig tilsyn av status og aktivitet på rommet som tilstedeværelse eller fravær i rom, seng eller stol, og varsler ved uønskede hendelser

Dersom Sensio Buddy plasseres på alle rom/baderom, vil heller ikke ansatte ha behov for å flytte rundt på løsningen. Ansatte kan i stedet enkelt aktivere/deaktivere tjenesten fra Velferdsportalen.

Med Sensio Buddy unngår man behov for kamera som kan oppleves inngripende for personvernet. Dersom det er behov for kamera, kan Sensio Buddy kombineres sømløst med Sensio DropIn for å kunne utføre tilsyn ved en utløst hendelse via tale og/eller bilde. Samlet blir dette en sømløs opplevelse for de ansatte.  

Fremtidig mulighetsrom innen helsemonitorering og prediktiv varsling med kunstig intelligens

På sikt planlegger Sensio også å benytte data fra denne sensoren for å registrere bevegelsesmønstre og varsle ved endringer i disse, for eksempel tid ute av sengen på natt eller hyppige toalettbesøk. Dette kan bidra til å avdekke helsemessige endringer og fungere som beslutningsstøtte for eksempel knyttet til ekstra tilsynsbehov på natt eller endringer av sovemedisin. 

 

 

Ønsker du å snakke med oss om Sensio Buddy? Send oss en melding!