somnofy produkt Sensio Digitalt tilsyn

Sensortilsyn

Sensio Digitalt tilsyn

Sensortilsyn

Sensorer som varsler om behov for tilsyn og stell samt søvnmonitorering komplementerer digitalt tilsyn for optimal brukeroppfølging.

Enkle sensorer – store gevinster

Trådløse tilsynssensorer kan være en rask og rimelig vei til mål for å avdekke uønskede hendelser på et beboerrom eller en bolig. Den nyeste gevinstrealiseringsrapporten til Helsedirektoratet peker på tydelige gevinster og besparelser kun ved innføring av enkel sensorikk og tilsynsteknologi. Dette kan for eksempel være en trådløs bevegelsesdetektor plasseres på sengestolpen som varsler «ut av seng» eller døralarmer som varsler om åpning av ytterdør. Dette gjør at man kan komme til raskt for å forhindre fall eller vandring ut av bolig på natt.

Hva tilbyr Sensio

Sensio tilbyr en rekke trådløse sensorer med lang batterilevetid som er enkle å koble opp, registrere og flytte av ansatte i tjenesten. Sensorene kan tilkobles enten pasientsignalet eller trygghetsalarm. Eksempler på slike sensorer er bevegelsessensorer, dørsensorer og universalssensor som kan tilkobles en lang rekke ulike alarmgivere og NAV-hjelpemidler.

Spesialiserte tilsynssensorer

Sensio kan også tilby en rekke spesialiserte tilsynssensorer som Somnofy for søvnmonitorering og DignaCare som varsler ved behov for bleieskift. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon.

 

Ønsker du å snakke med oss om sensortilsyn? Send oss en melding!