dame som holder videotilsyn Sensio Digitalt tilsyn

Videotilsyn

Sensio Digitalt tilsyn

Videotilsyn

Sensio Vision gir sikker sanntidsoverføring av bilde fra hjemmet til pårørende eller helsepersonell på vakt for å unngå unødige fysiske tilsyn.

Sensio Vision er en mobil og fleksibel løsning for ansatte som ønsker å kunne utføre videotilsyn for flere pasienter samtidig.  Produktet er utviklet spesielt med tanke på brukere og pasientgrupper med behov for kontinuerlig visuelt eller auditivt tilsyn, eksempelvis personer med epilepsi. Startpakken inkluderer oppsett og installasjon av Sensio Vision med tilhørende opplæringspakke. å ta i bruk sensorer festet til kroppen, som klokke eller trygghetsalarm.

Slik fungerer Sensio Vision

Appen gir ansatte en enkel oversikt over alle rom og brukere, med opptil 9 videostrømninger samtidig. Man kan velge å skru av eller på de ulike video- eller lyd strømningene ut fra hvilke brukere man vil utføre tilsyn på. Man kan raskt få tilgang til å vise flere detaljer, samt justere kameraets posisjon. Alle tilsyn blir logget med detaljer om hvem som utførte tilsyn og når og om det var med lyd og/eller video.

 

Ønsker du å snakke med oss om Sensio Vision? Send oss en melding!