Mann med gåstol Oppdag mulighetene

Helse

Oppdag mulighetene

Helse

Sensio Helse er produkter og tjenester for å bistå eldre og funksjonshemmede med tilrettelegging av bolig for å kunne bo hjemme i egen bolig

Sensio Helse består av mange frittstående produkter og tjenester, som er tilgjengelig som en del av en standard Sensio Hjem. I private boliger er dette løsninger installatøren kjenner og kan montere, og Sensio Smarthus app kan enkelt deles med nærstående og pårørende for økt trygghet.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarmer sørger for en tryggere hverdag der du måtte være. Med mobile trygghetsalarmer er det enkelt å varsle pårørende der du måtte være, selv utenfor boligen. Stasjonære trygghetsalarmer leveres med nye trådløse teknologier med svært god rekkevidde for tilkobling av sensorer, som muliggjør varslinger som:

 • Vandrealarm
 • Ikke i seng  / Ikke stått opp
 • Inaktivitet 
 • Epilepsi 
 • Dør/Kjøleskap ikke lukket 
 • Lyssti 
 • Fall 
 • Vannlekkasje 
 • Brann

Vandrealarm

Gi beskjed om noen er på veg ut, spesielt aktuelt på natten.

Lavt matinntak

Sensor på kjøleskapet kan både gi varsel om lavt matinntak, dersom ingen har åpnet kjøleskapet, eller gi beskjed dersom kjøleskapet blir stående åpent.

Sikkerhet

Ved hjelp av magnetsensorer kan man detektere om dører og vinduer blir åpnet eller er lukket. Bevegelsesfølere kan også detektere mangel på bevegelse og varsle pårørende. Borte-modus kan også varsle om vinduer eller dører skulle på åpnet når ingen er hjemme. Andre sikkerhetsfunksjoner man kan koble til er for eksempel:

 • Komfyrvakt
 • Kaffevakt
 • Borte-modus og alarmer
 • Vannlekkasje
 • Brann- og røykvarslere

Nattlys

Nattlys spesielt ved seng og bad er en enkel måte å unngå forvirring og forebygge fall. Kun ved hjelp av bevegelse kan lyset komme på.

Modusbryter

Med modusbrytere kan du aktivere flere funksjoner samtidig. Bruk en bryter for å sette i boligen i nattmodus. Ett trykk på ‘Natt’, så er nattlys aktivert, temperaturen er senket, og vandrealarmen skrudd på. Ett trykk på ‘Dag’, så er dag-innstillinger tilbake. Man kan også ha modusbrytere som aktiverer hjemme/borte-modus. Borte-modus vil for eksempel skru av lysene og aktivere alarm. Mulighetene er mange og kan tilpasses dine behov.