Vi snakker med

Strømforbruk

Vi snakker med

Strømforbruk

Fra vår Sensio Smarthus-app kan du se hva strømforbruket ditt er akkurat nå og hva det tilsvarer i kroner og ører.

Sensio tar energiforbruk på alvor og ønsker å gjøre det enklere for deg som forbruker å se hva du bruker strøm på, hva forbruket koster og samtidig hjelpe deg med å spare penger ved å optimalisere forbruket mot strømprisene.

Informasjonen om strømforbruket er tilgjengelig fra vår Sensio Smarthus-app, der vi utviklet grafer med mulighet til å navigere bakover i tid for å få full oversikt. Totalt har vi fem skjermbilder, hvorav fire presenteres på hovedsonen Hus, og den femte er tilgjengelig på alle soner med oppvarming.

Forbruket akkurat nå

Det første skjermbildet på Hus-sonen viser forbruket akkurat nå og hva dette koster i kroner. Kostnaden baserer seg på strømprisene fra Nord Pool som oppgir kostnaden per time det neste døgnet. Foreløpig tar vi ikke hensyn til ulike strømavtaler på markedet, men ønsker å vise et anslag på hva forbruket koster for å gjøre det enklere for deg som forbruker å forholde seg til tallene.

TIPS! Du kan trykke på «Informasjons»-knappen øverst i høyre hjørne i appen for å få mer informasjon om den spesifikke grafen.

Energiforbruk

Deretter presenterer vi det totale energiforbruket i boligen. Vi har valgt å samtidig vise temperaturen ute for å se om det er en sammenheng mellom utetemperaturen og forbruket i boligen. Her kan du velge mellom å se forbruket per dag, uke eller måned.

TIPS! Trykk på fullskjermsknappen øverst til høyre for å se grafen i fullskjerm, og samtidig få muligheten til å bla bakover i tid.

Energifordeling

For å se hva du bruker strøm på, har vi utviklet et kakediagram som viser energifordelingen i boligen. Periodene går igjen på alle grafene vi har utviklet, slik at du også her kan velge mellom Dag, Uke og Måned.

TIPS! Ved å trykke på et av segmentene i kakediagrammet blir kategorien markert og du får se forbruket for denne spesifikke kategorien. Trykk en gang til få se totalforbruket.

Varmefordeling

Oppvarming av boligen er en av de største energityvene vi har. På side fire viser vi derfor hvilke rom du bruker mest strøm på å varme opp.

Varmeforbruk på rom

På rom med elektrisk oppvarming presenterer vi en graf som viser hvilken temperatur du ønsker i rommet (stiplet linje), hva den faktiske temperaturen er (blå linje) og forbruket vist i søyler.

Med et Sensio Smarthus har man mulighet til å bruke vår funksjon «Adaptiv oppvarming». Det betyr at systemet beregner når det skal starte oppvarming av rommet for å nå en temperatur på et gitt tidspunkt.

Eksempel: I bildet under er det satt at Komfort-temperatur (22,5 grader) er ønskelig klokken 08:30. Systemet har så beregnet at for å nå denne temperaturen, må man starte oppvarmingen litt før 5:00. Denne perioden som er markert i en lys gulfarge kaller vi Oppvarmingsfasen. Legg merke til hvordan varmekablene skrur seg på når temperaturen faller under den ønskelige romtemperaturen.

Jeg ser ikke grafer på mitt Smarthus-prosjekt

For å se forbruksgrafer må man ha siste versjon av vår Sensio Smarthus-app. Appen er tilgjengelig på både Google Play og App Store ved å søke etter «Sensio Smarthus».

Når du har lastet ned siste versjon, kan du verifisere at Datalagring er aktivert. Dette er en innstilling i menyen på appen og gir Sensio tillatelse til å lagre forbruksdata i vårt system, noe vi er avhengig av for å kunne tegne grafene og optimalisere systemet.

Les mer om hvordan vi behandler data i vår Personvernerklæring.

Merk! Vi vil kun oppdatere Sensio Smarthus-appen fremover, slik at den tidligere appen «Sensio EOL» vil miste funksjonalitet som grafer over forbruket.

Hva trenger jeg av utstyr

For å vise energiforbruket og optimalisere systemet må man ha komponenter med integrert energimåling. Det er også mulig å manuelt skrive inn forbruket i vårt programmeringsverktøy xSetup. For eksempel kan man definere hvor mye varmekablene forbruker, hvilket elektrikeren skal ha beregnet ved installasjon. Denne verdien brukes deretter til å beregne forbruket og vise grafer på lik linje som utstyr med energimåling integrert.

For å vise det totale forbruket i boligen, er vi avhengig av å få data fra strømmåleren. Med de nye AMS-målerne vil det være mulig å koble seg til og hente ut disse dataene, som vi kan presentere i appen som totalforbruket. Har man ikke muligheten til å lese av forbruket fra måleren, så summerer vi de komponentene med energimåling.

Hvorfor ser jeg ikke grafer med Sensio EOL-appen?

Vi har lansert en ny app som heter Sensio Smarthus, hvor vi fokuserer all fremtidig utvikling. Den tidligere appen som nå heter Sensio EOL vil fortsette å fungere, men noe funksjonalitet kan bli borte. Merk at forbruksdata vil etter vår lansering i desember 2018 kun være tilgjengelig med Sensio Smarthus-appen, så vi anbefaler alle å laste ned den nye appen.