Velferdsteknologi

Varslingsløsninger

Velferdsteknologi

Varslingsløsninger

Våre varslingsløsninger skaper en trygg hverdag for hjemmeboende, beboere på institusjon og ansatte i tjenesten. Løsningene gjør det enkelt å lokalisere en person og opprette kontakt ved behov, og man kan bruke ressursene der hvor det trengs.

Hva er varslingsløsninger?

Hjemmeboende eldre bør føle seg trygge, fordi det skaper mer selvstendige og bedre livskvalitet. Vi tilbyr ulike varslingsløsninger basert på hvilke behov som skal dekkes, både til privatpersoner og kommunal omsorg. Trygghetsalarmer øker sikkerheten i hjemmet og økt bevegelsesfrihet. For større institusjoner tilbyr vi markedsledende pasientvarsling med innendørs posisjonering av alarmer fra beboere og ansatte som gjør hverdagen tryggere  og arbeidshverdagen enklere. Vi kan også tilby egne løsninger fra Vestfold Audio som er tilpasset mindre installasjoner som skoler og omsorgsboliger. Mobile trygghetsalarmer kan også benyttes av ansatte i tjenesten for effektiv kollegavarsling med utendørs lokalisering og toveis tale-funksjoner.

 • Stasjonær trygghetsalarm og lokaliseringsteknologi
 • Pasientvarsling på institusjon
 • Kollegavarsling med innendørs og utendørs lokalisering
 • Tilpassede varslingsløsninger for skoler, tannlegekontor og omsorgsboliger

Alarmer kan mottas av pårørende, ansatte i tjenesten eller rutes til et sentralt alarmmottak.

 

 

Hvorfor bruke varslingsløsninger?

 • Frigjør tid for helsepersonell

  Med Sensio Pocket på mobilen får ansatte tilgang til oversikt og lokalisering av alle typer alarmer inne og ute, integrert med funksjoner for toveis tale og digital tilsyn.

 • Økt pasientsikkerhet

  Rask hjelp til stedet gir bedre hjelp for brukere som trenger rask assistanse, til rett sted, med dialog underveis i hendelsen.

 • Mer frihet og bedre livsmestring for brukere

  Med mobil varslingsteknologi kan man bevege seg friere, hvilket gir økt livsmestring og glede. Det er også bevist at fysisk aktivitet bedrer helsen, og er spesielt gunstig ved en demensdiagnose.

 • Trygghet for ansatte

  Fleksible og effektive løsninger for kollegavarsling gir økt trygghet for ansatte i tjenesten, både ansatte på sykehjem, tjenestekontor eller hjemmetjenesten og ambulante team.

Hvem kan bruke varslingsløsninger?

Varslingsløsninger har mange bruksområder for beboere og ansatte.

 • Privatpersoner uten kommunal tjeneste
 • Sykehjem
 • Sykehus
 • Omsorgsboliger
 • Hjemmetjenesten
 • Tjenestekontor
 • Ambulante og tverrfaglige team
 • Skole
 • Tannlegekontor
 • m.m.
 • «Lokaliseringsteknologi bidrar til at pårørende til personer rammet av demens blir tryggere, slik at den demente kan bo lenger hjemme.»

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

Finn ut hvordan de ulike varslingsløsningene fungerer. Få en gratis demonstrasjon og gjennomgang av løsningen.