Varslingsløsninger

SmartVakt

Varslingsløsninger

SmartVakt

SmartVakt – arbeidsflyt og velferdsteknologi i lommen.

Med SmartVakt utføres daglige oppgaver, samhandling og kommunikasjon i en og samme mobilapplikasjon. Det er ikke lenger nødvendig å logge seg på flere systemer med forskjellige passord og ulike brukergrensesnitt, alt er samlet på ett sted.

Den automatiske oppgavemotoren mottar, fordeler og følger opp hendelser fra signal- og alarmsystemer. Planlagte oppgaver hentes fra fagsystemer, og presenteres med informasjon og verktøy så de kan utføres effektivt. Oppgaver blir ikke glemt, feil forhindres. Utførte oppgaver blir automatisk registrert, slik at alt er dokumentert.

Kjernen i SmartVakt og den brukervennlige mobilapplikasjonen er den samme for alle enheter, mens tilknyttet utstyr tilpasses den enkelte virksomhet.

Smartvakt støtter:

  • Posisjonering med GPS eller innendørs posisjoneringsteknologi
  • Tilsyn med digitalt kamera
  • Kommunikasjon mellom bruker og pasient
  • Alarmer (Nød, Tilkalling, Stans og Overfall)
  • Elektroniske dørlåser og porttelefon
  • Sporing av utstyr
  • Oversikt over ansatte, hvem som er på vakt og kontaktinfo
  • Logging og historikk over hendelser

Vil du ta en prat med oss om SmartVakt? Send oss en melding!