Velferdsteknologi

 

Sensio leverer en plattform for velferdsteknologi som sikrer helhetlige løsninger på tvers av ulike tjenester og systemer

 

Ved bruk av anerkjente standarder for integrasjon tilgjengeliggjøres produkter fra ulike leverandører. Alle alarmer samles i Mobilt Vaktrom, og kan sendes videre til ulike fagsystemer.

 

Slik unngår din kommune å bindes til produkter fra en spesifikk leverandør. Dettte systemet blir aldri gammeldags. Dere kan ta i bruk nye gode løsninger for velferdsteknologi etter hvert som de utvikles. Systemet benyttes både på institusjoner og kan utvides til å tilknytte private boliger og omsorgsboliger.

 

 

plattform-velferdsteknologi-sensio

 

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er helt enkelt forklart et samlebegrep for tekniske løsninger som utvikles for å gjøre hverdagen din enklere. Sensio er en pioner på dette området og tar velferd på fullt alvor.

 

Innen helsesektoren har Sensio flere spennende prosjekter på gang for å forenkle og supplere hverdagen til hver enkelt pleietrengende og ansatt. Vi ønsker å automatisere de oppgavene i hverdagen som stjeler tid og ressurser fra å pleie relasjonen oss mennesker imellom.

Slik påvirker velferdsteknologien deg 

Dersom du er pleietrengende vil velferdsteknologi innebære større grad av frihet, trygghet og nærhet. Gjennom enkel bruk av tilpassede løsninger vil kontakt med familie, venner og støtteapparat kunne gjøres fra sofakroken – ikke som erstatning, men et supplement til de hyggelige besøkene.

Som ansatt vil dine hender nå flere. Teknologien vil kunne gi deg rom for å legge tid på den viktige delen av jobben – menneskene. Som tilrettelegger for sosial brukt velferdsteknologi vil du kunne være med på å begrense ensomhet ved å bringe nærhet og glede til de du er satt til å hjelpe.

 

sensio-unity-velferdsteknologi

Hvilke muligheter finnes?

Sensio tilbyr løsninger pasientvarsling med mobilt vaktrom, trygghetsalarm, omgivelseskontroll, utvidet trygghet og tilrettelegging av bolig, digitalt tilsyn, videotilsyn 24/7, voldsalarm for ansatte, innendørs posisjonering, velferdsapp med kalender. Les mer om hvert enkelt produkt på menyen.

 

En løsning fra Sensio kan benyttes i både små og store bygg, alt fra private hjem, til kommunale boliger, omsorgsboliger og bofellesskap til store institusjoner.

 

Etter hvert som vi blir stadig flere innbyggere i landet vårt så vil vi være avhengig av godt tilpasset og brukervennlig teknologi. Teknologi og velferd må veves tett sammen for å bære utfordringene i årene som kommer. Vi arbeider målrettet og er innstilt på å prege hverdagen som best mulig gjennom automatisering, forbedring og forenkling.

 

 

Vår erfaring med velferdsteknologi

  • Vi er hovedleverandør til Norges største Velferdsteknologi-prosjekt i Fredrikstad
  • Vi skal levere både plattform for velferdsteknologi og pasientvarsling til nye prosjekter i Frogn kommune (nye Ullerud helsehus samt omkringliggende sykehjem)
  • Tysvær kommune sammen med Helgevold Elektro
  • Fauske kommune sammen med Bodø Elektro
  • Tromsø kommune sammen med Atea
  • Bodø kommune sammen med Atea
  • Oslo kommune har fått levert velferdsteknologisk plattform med kalender til Omsorg+ på Ljabrubakken og Skøyen terrasse

 sensio1600

 

Fleksibelt: Systemet kan styres fra de fleste plattformer, både lokalt og eksternt. Vi kan sette opp vaktromsløsninger, og vi kan tilpasse slik at brukerene, kommunens ansatte, familie og venner alle har tilgang på ulike måter. Mulighetene for programmering og individuell tilpasning er tilnærmet uendelig.

Enkelt: Våre løsninger er enkle å installere samtidig som de favner over et bredt spekter. Systemet er designet som et åpent system som legger seg over andre systemer, og kan integrere mot EPJ og fagsystemer. Du kan dermed styre forskjellige systemer i ett enkelt brukergrensesnitt.

Lokalt: Vi benytter lokale installatører. Over 750 installatørbedrifter med 2.500 installatører i Norge er opplært i montering av vårt system xSetup. Det er lokale elektrikere og installatører som kan sette opp systemet og følge opp systemet i etterkant.

 

 

 

 

 

 

Ønsker du å snakke med oss om muligheter for velferdsteknologi i din kommune? Kontakt oss gjerne for en introduksjon.