Les mer: Mobilt vaktrom

 

Gjør vaktrommet mobilt og motta signaler fra både institusjon og bolig.

 

Sensio Mobilt Vaktrom forenkler bruk av pasientvarslingsanlegg. Du får en sentral løsning for mottak, distribusjon og eskalering av alarmer. Bruk håndholdte enhet som mobiltelefoner, større alarmtavler eller en nettleser.

 

sensio webanon 160x600Trygghet:

Når en alarm blir utløst, får personalet beskjed i sanntid. Ubesvarte alarmer blir eskalert videre. Personalet kan se hvem som har behov for hjelp uten å gå til en alarmtavle eller et vaktrom, og kan enkelt tilkalle kollegaer. Hvert enkelt tjenestested kan bestemme og tilpasse hvor alarmene skal rutes, slik at alarmene går til riktige personer eller grupper. Alarmene kan rutes forskjellig på dag, kveld, natt eller helg, og oppsettet kan skreddersys per institusjon, avdeling eller bolig.

 

Sikkerhet:
Personvernet til brukeren er styrket da kun personalet kan se utløst alarm. Personalet kan se hva slags alarm som er utløst, og kan enklere prioritere.

Ved brann får alle ansatte umiddelbart beskjed om hvor det brenner, og unngår å bruke tid på å gå til branntavlen. De kan ringe fra det mobile vaktrommet for å få hjelp. I en brannsituasjon teller hvert sekund.

 

Responstid:
Alle alarmer blir loggført, og responstid kan enkelt dokumenteres. Rapporter kan utarbeides etter behov. Ledelsen kan ved hjelp av statistikk planlegge ressurser bedre ved å se når arbeidsbelastningen er høy. Dette kan gi økt kvalitet for brukere.

 

Utvid systemet:
Sensio Mobilt Vaktrom kan benyttes med nytt eller eksisterende alarmanlegg. Det kan utvides med sensorer, og integres med fagsystemer. Benytt samme system og alarmmottak for private boliger, omsorgsboliger og sykehjem i kommunen. Kontakt oss gjerne for mer informasjon og demonstrasjon.

 

sensio1600