Mann med gåstol Hva er SmartOmsorg?

Våre løsninger

Hva er SmartOmsorg?

Våre løsninger

Velferdsteknologi gir økt trygghet, mestring og selvstendighet for brukerne og bedre kvalitet i helsetjenesten. Sensios plattform for velferdsteknologi muliggjør tilpassede løsninger etter kommunens behov.