Sykepleiere ser på IKOS tavle Våre løsninger

IKOS prosesstyring

Våre løsninger

IKOS prosesstyring

IKOS sikrer individuelt tilpassede, effektive og gode pasientforløp.

IKOS har optimalisert og støtter alle arbeids­prosesser i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Løsningen bidrar til kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet gjennom riktig bruk av kompetanse. Med IKOS får alle ansvar og oppgaver som er menings­fulle, forståelige og håndterlige. Det gir arbeids­motivasjon. IKOS står for individbasert kompetanse­styring. IKOS gjør kommunene gode. 

IKOS er utviklet av og for kommuner. Ansatte og ledere har bidratt i interkommunale læringsnettverk, forsknings-og utviklingsprosjekter for at IKOS skulle bli nyttig for dem. Innovasjon Norge støttet utvikling av IKOS i 2016-17. IKOS er for hjemmesykepleie, sykehjem, tjenester til funksjonshemmede og rus-og psykisk helsetjeneste. 

IKOS er gullstandard for datafangst og rapportering i kommunal helse-og omsorgstjeneste. Datafangst skjer gjennom det daglige arbeidet. Rapporter og grafer om kvalitet og effektivitet genereres automatisk. Avdelingene kan se detaljer, historikk og sammenligne seg med andre. Det gir innsikt for analyse og forbedring av tjenestene

IKOS risikotavle viser fokus i brukeroppfølgingen. Det kan være områder fra Pasientsikkerhetsprogrammet, men også mål, avtalte møter og miljøtiltak. Avdelingene velger selv hva de vil vise på tavlen, som ofte gjennomgås i tavlemøter.